WITAMY NA STRONIE SZKOŁY

LO GRÓJEC IM. PIOTRA SKARGI W GRÓJCU

Na stronie znajdziesz wszystkie najnowsze informacje z życia szkoły

Historia Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Grójcu

Historia naszej szkoły sięga roku 1912 – wówczas to mieszkańcy Grójca postanowili uczcić rocznicę śmierci ks. Piotra Skargi, Władze – byliśmy wówczas pod zaborami- nie zgodziły się na wystawienie pomnika, ale udało się natomiast założyć szkołę – było to prywatne gimnazjum, którego dyrektorem został Włodzimierz Włodarski. 20 maja 1912 roku Włodzimierz Włodarski – nauczyciel matematyki – otrzymał koncesję na uruchomienie 8 –klasowej Szkoły Męskiej z Kursem Gimnazjalnym, była to pierwsza tego typu szkoła w powiecie. W drugim roku działalności istniały cztery klasy, a naukę pobierało 117uczniów.

Szkoła nie funkcjonowała zbyt długo, wiosną 1914 roku zagrożenie wybuchem wojny światowej było coraz większe i szkołę zamknięto. W 1917 roku Gubernator Warszawski wydał zezwolenie na otwarcie Męskiej 4-klasowej Szkoły Powiatowej w Grójcu. Dyrektorem został Kacper Tosio. Szkoła mieściła się wówczas w budynkach po dawnych koszarach carskich – obecnie to siedziba Szkoły Podstawowej nr 3. Dla grójeckiego Gimnazjum niezwykle istotny był rok 1936 – upływała wówczas 400 – setna rocznica urodzin ks. Piotra Skargi. Grójeckim akcentem uroczystości było nadanie Szkole imienia Piotra Skargi.
Nazwa szkoły brzmiała Prywatne Liceum i Gimnazjum im. Piotra Skargi Wydziału Powiatowego w Grójcu. Patronem został Piotr Skarga zacny Syn Ziemi Grójeckiej. W 1936 roku powołano Społeczny Komitet Budowy Gimnazjum i od 1938 rozpoczęła się budowa nowej siedziby szkoły przy ul. Poświętne. Do 1939 roku Szkoła wydała ponad 180 świadectw maturalnych, Wybuch II wojny światowej przerwał pracę szkoły, ale nauczyciele z narażeniem życia prowadzili zajęcia na tajnych kompletach. Po wyzwoleniu Grójca reaktywowaniem Szkoły zajął się Józef Świątkowski, Szkołę upaństwowiono, otrzymała nazwę Państwowe Gimnazjum i Liceum w Grójcu. 

W 1949roku ukończono budowę gmachu przy ul. Poświętne i go oficjalnie przekazano. Niezwykła była to przeprowadzka – uczniowie, nauczyciele i rodzice przenosili wszystko na własnych rękach. Rok 1977 był ważny ze względu na zmiany organizacyjne, bowiem na mocy Zarządzenia Kuratora Oświaty i Wychowania w Radomiu w 1977 roku utworzono Zespół Szkół Ogólnokształcących, W połowie lat osiemdziesiątych coraz częściej mówiono o przywróceniu Liceum imienia Piotra Skargi. Batalię rozpoczął Zygmunt Dembiński, a kontynuował dyrektor Jan Makara wspólnie z Radą Pedagogiczną. Nastąpiło to 11kwietnia 1990roku. Pełna nazwa szkoły brzmiała Zespół Szkół Ogólnokształcących im Piotra Skargi w Grójcu. 

W uroczystości udział miedzy innymi wzięli: Wiceminister Edukacji Narodowej – senator Anna Radziwiłł, Kurator Oświaty i Wychowania – Danuta Grabowska, Kazimierz Morawski – wnuk Zdzisława Lubomirskiego oraz najstarszy absolwent Zygmunt Dembiński. 11 kwietnia 2001 roku upamiętniono dziesiątą rocznicę przywrócenia Szkole imienia Piotra Skargi odsłaniając pamiątkową tablicę z popiersiem patrona. Początek XXI wieku dla Szkoły to był okres intensywnych remontów i modernizacji, projektów krajowych i międzynarodowych, wyjazdów integracyjnych dla młodzieży i nauczycieli i różnorodnych działań pozwalających na wszechstronny rozwój. W 2012 szkoła obchodziła jubileusz 100 lecia Grójeckie Liceum aktywnie angażuje się w życie całego środowiska lokalnego, a niepowtarzalny klimat „Górki” bo tak potocznie nazywana jest nasza szkoła tworzy cała społeczność szkolna.

Na stałe wpisane są takie uroczystości jak:

 Ślubowanie klas pierwszych i absolwentów

 Akademie z okazji świąt narodowych

 Festiwal Piosenki Angielskiej

 Liczne projekty i programy np. Erasmus+, który jest nie tylko nauką, ale i wspaniałą przygodą

 Osiągnięcia w Olimpiadach, konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych, zawodach strzeleckich

 Studniówki i matura, którą nasi maturzyści zadają z wysokimi wynikami i kontynuują edukacje na studiach wyższych 

 Przedstawienia teatralne: „Złote serce, złote usta, Skrzypek na dachu, Człowieczy los Eurydyki tańczącej i wiele innych”

 Akcje honorowego krwiodawstwa, wolontariat, sprzątanie świata, narodowe czytanie

Obecnie w szkole pracuje 48 nauczycieli, 9 pracowników administracji i obsługi oraz kształci się ponad 500 uczniów w 21 klasach. 17 dyrektorem, pierwszą kobietą na tym stanowisku jest p. Iwona Kwapisz Szkolne lata wielu absolwentów wspomina, jako najlepszy okres – pierwsze przyjaźnie, miłości, później spełnione marzenia o studiach i pracy. Szkoła wykształciła ponad 7000 absolwentów. Pracowało w niej ponad 450 nauczycieli. Wśród absolwentów szkoły są m. in. parlamentarzyści, samorządowcy, profesorowie i pracownicy naukowi wyższych uczelni w kraju i za granicą, dziennikarze, prawnicy, nauczyciele, lekarze, pracownicy służby zdrowia, będący absolwentami Liceum Medycznego i wielu innych profesji. Były chwile radości, ale czasami i smutku, gdy przy dźwiękach marsza żałobnego ze sztandarem przewiązanym czarnym kirem żegnaliśmy zmarłych z naszej społeczności – dyrektorów, nauczycieli, pracowników, absolwentów i uczniów… 

I tak się kończy opowieść o Liceum Ogólnokształcącym, 110 lat to długi czas, przez który szły kolejne pokolenia. Dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie w różnych warunkach społeczno – gospodarczych i politycznych stawiali czoło przeciwnościom losu. Na przestrzeni lat kultywowali najważniejsze wartości i tradycje zachowując pamięć o wielkich Polakach oraz promowali swój region w kraju i za granicą. Licealnej społeczności nie da się nie zauważyć w mieście, jesteśmy przy wszystkich ważnych wydarzeniach aktywnie wspierając lokalne społeczeństwo. Przez te 110 lat działo się dużo, Liceum trwało i trwać będzie. Ostatnia dekada to czas intensywnego rozwoju ale i czas trudny – pandemii, zdalnego nauczania, a teraz wojny w Ukrainie, jednak to też czas nadziei, bo to w przeszłości zapisana jest przyszłość 

Skip to content